Světci v Čechách a na Moravě

Na této stránce je zatím publikován přehled světců spjatých s historií našeho národa, který je seřazen chronologicky. Ke každému jménu jsou přiřazeny metodické materiály a pomůcky nebo odkaz na jejich umístění na jiném webu.

Životy světců chápeme jako součást dějin církve. K této tématice jsme zpracovali:

 

Přehled světců v abedním řazení

sv. Anežka Česká

sv. Cyril a Metoděj

sv. Jan Nepomucký

sv. Ludmila

sv. Václav

sv. Vojtěch a Radim

 

přehled není dokončen

 

Přehled světců v historickém řazení

bude doplněno

 

Metodické materiály a pomůcky:

Legendy a práce s nimi:

  • Přehled a texty legend o českých národních světcích včetně metodiky, jak s texty legend pracovat, je zpracován na webu "Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty" (dále VKD) zde.

Metody práce s historickými tématy:

 

sv. Anežka Česká

  • Anežka Česká - základní životopisná data:  tabulka v souboru anezka_cesta_-_zakladni_zivotopisna_data.doc.
  • Kompletní sada metodických materiálů pro děti: Ke stažení na webu "Cesty katecheze", složka 0904-02 a 24. Složka obsahuje PRŮVODCE PRO UČITELE a katechety se základními informacemi o Anežčině životě (dobové prostředí, stučný životopis, vlivy na její myšlení, informace o literárních pramenech a procesu svatořečení). Dále dva scénáře pro výuku ve školách (kde se nepředpokládá křesťanská víra žáků) a scénáře pro katechezi. Pomůcky jsou uveřejněny zvlášť, aby je bylo možné využít k vlastním programům. Materiály jsou doplněny obrazovou prezentací "Svatá Anežka ve výtvarném umění".
  • Program pro děti do 10 let: série pěti minutových animovaných epizod ze života sv. Anežky České, metodika. Na našich internetových stránkách k projektu "Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty": videa pro 1. stupeň ; pracovní listy a metodika.
  • Program pro děti od 10 let: životní příběh (zvuková nahrávka a obrázky); hodnoty jejího života (podle Tabulae vitae); pracovní listy a metodika.

 

sv. Cyril a Metoděj

 

sv. Václav

Diskusní téma: Světci v Čechách a na Moravě

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.