Panna Maria - témata pro katechezi a výuku náboženství 

Panna Maria má mezi osobnostmi církve první místo. Ve výuce náboženství a v katechezi se s ní můžeme setkat:
  • jako s matkou Ježíšovou: její úloha v Božím plánu spásy (matka Mesiáše, zvěstování, Ježíšovo dětství, Ježíšova veřejná činnost, při seslání Ducha Svatého); 
  • jako s matkou celé církve (prostřednice spojení věřících s Kristem; účast při vykoupení; přímluvkyně, ochránkyně; vzor církve; soukromá zjevení Panny Marie uznaná církví
  • v modlitbách Písma svatého (Zdrávas Maria, Magnificat), v modlitbách církve (růženec, litanie), v liturgii (cyklus mariánských svátků)
  • mariánská úcta v církvi, Maria znamení naděje a útěchy pro putující Boží lid
 
Prameny:
Lumen Gentium, kapitola 8: Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tajemství Krista a církve
KKC 484-511: "... skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny"
P. Metoděj Minařík O. Carm. MARIÁNSKÁ DOGMATA, KNA, 1991 (Neposkvrněné početí, panenství, mateřství, nanebevzetí; zjevení Panny Marie, církevní dokumenty, svátky Panny Marie)
C. V. Pospíšil. Maria - mateřská tvář Boha, KNA, 2004.
Růženec Panny Marie. Apoštolský list svatého otvce Jana Pavla II. Matice cyrilometodějská, Olomouc, 2002. 
 

Metodické materiály

Název Obsah a využití Ke stažení

Zjevení Panny Marie ve Fatimě 1917

Metodika pro děti od 10 let s obrazovými přílohami. Vytvořeno při příležitosti 100. výročí zjevení.  Metodika (součástí je i několik pracovních listů)
PWP Poutní místa - kde se zjevila Panna Maria
PWP Zjevení ve Fatimě - info
PWP Panna Maria a její poselství dětem ve Fatimě