Mravní postoje a jednání

Mravní výchova v katechezi a ve výuce náboženství byla tématem Oblastního setkání katechetů, kněží a pastoračních asistentů v podzimním kole 2015 a v jarním kole roku 2016. KPC nabídlo tyto materiály:
 
Název Obsah a využití Soubor ke stažení
Výchova k evangelijním postojům Výtah z připravovaného metodického manuálu pro katechezi a výuku náboženství dětí  pdf , nahráno 04/2016
Ke konkretizaci doporučení v manuálu může prispět didaktický materiál, který jsme nazvali Horská řeč - Ježíšovy výzvy. Obsahuje scénář a návrh na vytvoření pomůcek. Děti jsou pozvány k sebepoznávání a přípravě ke svátosti smíření na základě vybraných Ježíšových výzev z Horské řeči a porozumění vybraným podobenstvím o modlitbě a lásce k Bohu a bližním. doc, pdf
nahráno 04/2016
Desatero - tabulka hodnot
+ Komentář podle dokumentu
Bible a morálka
Pomůcka pro katechezi a výuku náboženství starších dětí a dospělých. Je zpracována na základě přístupu dokumentu Bible a morálka. K jednotlivým katechismovým zněním Desatera jsou přiřazeny hodnoty - dary od Boha, které má člověk chránit dodržováním přikázání.  doc, pdf
nahráno 04/2016
komentář
Co ohrožuje naši společnost? Metodika určená dospívajícím a dospělým účastníkům katecheze nebo náboženského vzdělávání. Pracuje s obrazy Pabla Picassa Guernica a s obrazem Marca Chagalla Bílé ukřižování. Tyto dva obrazy se vyjadřují ke společenským projevům před druhou světovou válkou. Scénář a pomocné texty vedou účastníky k zamyšlení nad rysy současné kultury z pohledu evangelia a nad výzvami, které představují.  pdf, doc, nahráno 04/2016