Dějiny královéhradecké diecéze

"Kristova církev je opravdu přítomna ve všech zákonitých místních shromážděních křesťanů, která ve spojení s jejich pastýři Nový zákon nazývá také církvemi." V našem prostředí zpravidla používáme pro místní církev název "diecéze".  Diecézi řídí biskup jako zástupce a vyslanec Ježíše Krista. Biskup je k tomu obdařen plností svátosti kněžství. (Srov. Lumen Gentium, čl. 26-27).

V roce 2014 slavíme 350. výročí vzniku královéhradecké diecéze. Do této sekce budeme postupně přidávat metodické materiály a pomůcky, které představí dětem, mladým lidem i dospělým lidem nejen dějiny diecéze, ale také význam a smysl existence diecéze.

Máte-li zájem o konkrétní pomůcky, které na tomto webu nenajdete, napište do DISKUSE na konci této stránky. Děkujeme.

 

Zdroje informací, prameny a pomůcky

Seznam publikací a pořadů k historii diecéze

 

Základní informace z historie diecéze (zpracoval P. Jindřich Tluka)

 

Mapy

Pro každý vikariát je vytvořen soubor doc, ve kterém je umístěna mapa diecéze rozdělená na vikariáty, mapa vikariátu s popiskami farností a slepá mapa vikariátu. K jednotlivým mapám lze popsat úkoly.

  

 

Pomůcky

 • Listina papeže Alexandra VII. z 10 listopadu 1664, kterou se zakládá královéhradecké biskupství. Opis z 2. pol. 17 stol. (Státní okresní archiv Zámrsk. Biskupský archiv). Zakládací listina
 • Pracovní listy s portréty královéhradeckých biskupů a s informacemi o jejich díle pro rozvoj diecéze:
  •  č. 1 - založení diecéze
  •  č. 2 - první biskup Matouš F. Sobek z Bilenberka a biskupské odznaky 
  • č. 3 - Jan F. K. z Talmberka, zámek v Chrasti a kostel v Podlažicích (3. biskup)
  • č. 4 - Tomiáš Jan Becker a klášter v Králíkách (5. biskup)
  • č. 5 - bratři biskupové z Mitrovic a kaple sv. Klementa, patrona diecéze
  • č. 6 - J. Leopold Hay a M. T. z Trautmannsdorfu (14. a 15. biskup), toleranční patent, založení teologického institutu a biskupské knihovny
  • č. 7 - hrabě z Kolovrat Krakovský a pastorační péče biskupů (16. biskup)
  • č. 8 - Karel B. Hanl a J. J. Hais (17. a 18. biskup), biskupská kaple, Rudolfinum a Boromeum
  • č. 9 - E. J. N. Brynych (19. biskup), Adalbertinum, Nové Boromeum a Nové Rolfinum, tiskárna a jeho učitelská činnosti
  • č. 10 - Josef Doubrava (20. biskup), umělecké sbírky a galerie Hradce Králové, První republika
  • č. 11 - Karel Kašpar (21. biskup), úcta ke sv. Terezii z Lisieux, cesta po Severní Americe
  • č. 12 - Mořic Pícha (22. biskup) a jeho program a publikační činnost
  • č. 13 - Karel Otčenášek (23. biskup), jeho biskupský znak a kniha svědectví o totalitě
  • č. 14 - Dominik Duka (24. biskup) z řádu kazatelů a sochy osobností na Libici a v Hradci Králové
 

Přehled významných dat

 

Přehled královéhradeckých biskupů

 

Osobnosti, které žily a působily v královéhradecké diecézi

 • Osobnosti diecéze.pdf (1567117). Přehled je zpracován podle Diecézního stolního kalendáře z roku 2005 (obsahuje obrázek nebo foto, krátký medailon osobnosti): Celkem 53 osobností.

 

Metodiky a náměty

1. Práce s mapou diecéze, modlitba za diecézi

Vytiskněte si mapu diecéze a zakreslete do ní svoji farnost. Nalepte po straně obrázek vašeho kostela, jeho zasvěcení a datum vysvěcení. Do mapy zakreslete všechny obce, které  do farnosti patří, a jejich sakrální a církevní stavby s letopočtem. Dále zakreslete farnosti, které s vaší farností sousedí. Zakreslete sídlo diecézního biskupa, nalepte k němu fotografii katedrály, biskupa, diecézního znaku. Zakreslete nejbližší poutní místo ve vašem okolí, navštivte jej, pomodlete se za všechny lidi v královéhradecké diecézi, i za ty, kteří si nenašli cestu do církve. Přečtěte si zde některý z aktuálních pastýřských listů Mons. Jana Vokála. apod.

 

2. Galerie biskupů a osobností, které žily na území naší diecéze, modlitba za vybranou osobnost

Hra pro děti: Představte nejprve dětem krátce galerii osobností, které žily a působily v královéhradecké diecézi, včetně jejích biskupů. Seznamte děti s tím, čemu všemu se tyto osobnosti věnovaly a jaká díla vytvořily. Jedno z dětí nebo moderátor hry si vybereze seznamu biskupů a osobností jednu osobu a zjistí si o ní, kdy žila, jaké bylo její povolání, jaké dílo po sobě zanechala (stačí v jakém oboru). Ostatní děti pokládají otázky, jako např. Je to muž? Žil ve druhé polovině 19. století? Byl to kněz? Psal povídky? Maloval? Opravil katedrálu? ... Tato hra nám sice nic neřekne o vztahu vybrané osobnosti k Bohu, ale poskytne dětem obrázek o tom, že i biskupové se mohli např. věnovat vědecké činnosti a jinak přispívat k rozvoji celé společnosti. Po představení několika osob můžeme dětem navrhnout, aby si vybrali podle obrázků nebo činností či jiných kritérií osobnost, za jejíž spásu se chtějí modlit. Volně můžeme navázat katechezí o významu modlitby za mrtvé. Vybrané obrázky osobností můžeme též vlepit do mapy diecéze, aby měly děti představu, kde všude žili, odkud pocházeli apod. Vycházíme z dostupných údajů.

Prosba: pokud při práci s materiálem "Osobnosti diecéze" narazíte na další osobnosti nebo na vhodné materiály o jejich životě, které jsou umístěny na internetu, napište nám do diskuse pod tímto článkem, abychom mohli informace doplnit.

 

Diskusní téma: Dějiny královéhradecké diecéze

Datum: 06.12.2014

Vložil: Air Jordan 8

Titulek: uddlnnu@gmail.com

Datum: 06.05.2014

Vložil: Marie Souradová

Titulek: Kdo mne vede ke Kristu

Hezký den přeji,
připravujeme se s dětmi na Diecézní setkání dětí s otcem biskupem. V občasníku KPC HK bylo uvedeno, že připravujete inovovaný pracovní sešit s názvem "Kdo mne vede ke Kristu" a že ho obdrží kněží na Zelený čtvrtek. Náš pan farář nic nedostal a tak vás chci poprosit, zda byste mi ho mohli doručit e-mailem na adresu:maruska.bledulka@centrum.cz. Předem děkuji.
M. Souradová, Žamberk

Datum: 09.05.2014

Vložil: KPC

Titulek: Re: Kdo mne vede ke Kristu

Odpověď jsem posílala e-mailem. Uvádím jen pro případné další zájemce: sešitky jsme vydali v nákladu 1000 ks, zbývá nám cca 100 ks k prodeji za výrobní cenu 7 Kč. Je možné si o ně napsat.
M. Zimmermannová

Datum: 04.02.2014

Vložil: KPC

Titulek: Přání - nabídky - sdílení

Diskuse k této stránce slouží pro popis materiálu, který byste potřebovali pro svůj záměr nebo k nabídce vlastních materiálů. Přivítáme též sdílení vašich zkušeností z výuky nebo jiného typu informování či oslavy diecézního výročí.