Biřmování

Články a publikace:

Revue Cesty katecheze, ročník 2012, je celý věnován tématice úzce související s biřmováním. Jednotlivá čísla jsou věnována tématům:

     1. Duch Svatý;

     2. Biřmování;  

     3. Výchova k poslání

(po rozkliknutí se zobrazí editorial s popisem obsahu časopisu a pod ním seznam článků a jiných příspěvků)  2.2. (  

Monotematické číslo Biřmování  Mezinárodní katolické revue Communio (po rozkliknutí se zobrazí seznam článků, revue je k dispozici v některých knihovnách)

Monografie MOHELNIK, Benedikt. Pečeť daru Ducha Svatého: Teologie svátosti biřmování , Krystal OP, 2012.

 

Organizace a obsah přípravy k biřmování ve farnosti:

  • Přehledné pojednání o přístupu k pojetí přípravy k biřmování ve farnosti obsahuje článek L. Dřímala "Svátost biřmování a katecheze". Autor uvádí i přehled metodických materiálů a jejich stručnou charakteristiku (převážně se jedná o materiály zahraniční).
  • Dostupným materiálem na KPC v Hradci Králové je třídílná slovenská metodika "Objavujeme dar" (autor ThDr. Jozef Šelinga), která počítá i se zapojením animátorů. Metodika je určena pro skupinu mladých kandidátů biřmování.
  • Italskou metodickou příručku "Přijmi pečeť daru Ducha Svatého" podrobně popsal L. Dřímal ve článku "Pomůcka ke katechezi před slavením svátosti biřmování Přijmi pečeť Ducha" publikovaném v časopise Paidagogos, ročník 2012, č. 2, čl. 6.

 

Témata v katechezi:

  • Liturgie slavnosti Seslání Ducha Svatého
  • Biřmování v praxi prvotní církve
  • Liturgie svátosti biřmování - liturgické symboly a úkony a jejich význam
  • Život ze svátosti biřmování (aktivní účast na poslání církve)

 

Liturgie Slavnosti Seslání Ducha Svatého

Článek prof. Fratiška Kunetky: "Duch Páně naplňuje celý svět" Článek ukazuje v první části podstatnou souvislost mezi velikonočními a svatodušními svátky a podtrhuje radostný charakter velikonoční doby. Ve druhé části autor popisuje jednotlivé liturgické typy, ve kterých oslavujeme dovršení Kristova velikonočního tajemství vylitím Boží lásky do našich srdcí skrze Ducha svatého.

 

Biřmování v praxi prvotní církve

Obřady křesťanské iniciace do 3. století: přehledná tabulka umístěná ve složce 1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů zde.

 

Liturgie svátosti biřmování

Struktura svátosti biřmování: Tabulku s představením struktury liturgie svátosti biřmování obsahuje článek J. Šlégra "Teologie svátosti biřmování" v části 2b).

Význam pomazání křižmem: Metodika je součástí Praktické přílohy, a to v části E. Pomůcka "Text modlitby při žehnání křižma" je přílohou k uvedenému článku.

 

Život ze svátosti biřmování

 

Diskusní téma: Biřmování a katecheze

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.