Světci v Čechách a na Moravě

10.05.2014 15:18

V sekci Církev - Dějiny církve - Osobnosti církve jsme založili stránku s názvem "Světci v Čechách a na Moravě", do které jsme zatím zpracovali přehled o vydaných materiálech k tématice světců obecně a konkrétně pak o sv. Anežce České, sv. Cyrilovi a Metodějovi a sv. Václavovi. Účelem stránky je shromáždit materiály ke světcům, kteří buď pocházejí z naší země, nebo v ní působili a významně ovlivnili dějiny církve u nás.

Vyhledávání

Kontakt

Biskupství královéhradecké
Katechetické a pedagogické centrum
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
495 063 420, 232
737 215 335