Základní informace

o našem pracovišti získáte na domovské stránce https://kc.diecezehk.cz.

Historie projektu

Tyto stránky jsou publikovány od 4. února 2014. O novém obsahu jednotlivých rubrik budete pravidelně informováni v sekci Novinky.

Naši uživatelé

Stránky jsou určeny pro kněze, pastorační asistenty, katechety, učitele náboženství, animátory společenství a další spolupracovníky v pastoraci, kteří se věnují vzdělávací nebo katechetické činnosti.

Vyhledávání

Kontakt

Biskupství královéhradecké
Katechetické a pedagogické centrum
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
495 063 420, 232
737 215 335