Práce s biblickými texty

Se kterými překlady biblického textu je vhodné pracovat v katechezi a v náboženském vzdělávání? Každý z překladů má své opodstatnění podle účastníků a účelu katecheze. Čím jsou účastníci mladší, tím lépe je využívat liturgický překlad, neboť jej slyší i při slavení svátostí. S dospívajícími a adolescenty je vhodné porovnávat více překladů. Moderní překlady přizpůsobené mladým lidem (např. Bible 21. století) jsou do jisté míry zároveň interpretací poselství biblického textu a neměly by být jediným zdrojem biblického textu, který je v katechezi využíván. O tzv. "dětských biblích", které obsahují zpravidla různě zpracované biblické příběhy viz článek "Bible pro děti - kritéria pro výběr - záměr autora knížky".
 
Odkazy na české překlady Bible: