Bible: vše o ní a práce s biblickými texty

Metodické materiály připravujeme k uveřejnění. 

Odkazy na české překlady Bible v elektronické podobě viz rubrika "Práce s biblickými texty".