Liturgická výchova

Katecheze a liturgie jsou vzájemně ve velmi úzkém vztahu, liturgie patří k základním pramenům katecheze. Cílem liturgické výchovy v katechezi je pomoci věřícím prožívat a účastnit se slavení liturgie s porozuměním (tzv. činná účast). Pro člověka, který prožívá slavení liturgie s porozuměním, se ona sama stává katechezí. Nemáme zde na mysli katechezi ve smyslu "výuky", ale ve smyslu setkání s živým Bohem, které věřícího vybízí k odpovědi. Podrobněji viz články: 

Poznámka: Výchova dětí ke slavení eucharistie předpokládá, že děti budou vedeny k meditaci a k tichu a že je podpoří rodina. Více viz např. Výchova dítěte k meditaci (prof. Klemens Tilman, text najdete v příloze k článku), Rozvíjení daru víry u dětí v katechezi Dobrého Pastýře (dr. Barbara Surma), 
 

Cestou k porozumění obsahu slavení liturgie je mystagogická metoda. Tu představují články:

Mystagogický výklad jednotlivých částí mše svaté obsahují články:

 
Poznámka: Přípravě k prvnímu svatému přijímání je věnována stránka SVÁTOSTI - EUCHARISTIE
 

Základní pomůcky