Liturgický rok

Během liturgického roku slavíme tajemství Ježíšova vtělení, života a našeho vykoupení. Při slavení svátků Panny Marie a svatých si připomínáme mj.naši účast na dějinách spásy.

Tato sekce obsahuje metodické materiály a pomůcky k jednotlivým liturgickým obdobím (advent, vánoční doba, postní doba, velikonoční doba), významným slavnostem a svátkům, a také k porozumění celému liturgickému roku.

ROZPRACOVÁNO