Slavnost všech svatých a "Dušičky"

1. listopadu: Slavnost všech svatých 
2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (v civilním kalendáři Památka zesnulých, lidově "Dušičky")
 
Oba liturgické svátky nám znovu otevírají téma smrti, víry ve vzkříšení a věčný život. V kontextu dějin spásy pak jejich dovršení. 
 

Zdroje: 

Téma "svatí" je velmi široké. Základní orientaci o tom, jak jej uchopit ve výuce náboženství a v katechezi, poskytují články uveřejněné v revue Cesty katecheze:
 
Téma věčného života je "v kostce" velmi dobře popsáno s ohledem na současného člověka v článku Josefa Ratzingera s názvem Aby Bůh byl všechno ve všem
Pro katechety bylo téma reflektováno na VI. katechetickém kongresu v roce 2007 v Kroměříži, jehož výsledky jsou k dispozici ve sborníku (k zapůjčení v knihovně KPC). Stručnou anotaci jednotlivých přednášek, která ukazuje obsah a šíři tohoto tématu, najdete na stránkách Katechetické sekce ČBK. Sborník má název "Věřím ve vzkříšení těla a život věčný"
 

Metodické materiály k tématu "Dušičky" pro školy

Na stránkách projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty  jsou v rubrice Poselství křesťanských svátků - "Dušičky"  k dispozici dvě metodiky:
  • Pro 1. stupeň ZŠ: Vzpomínka na zemřelé a cena života
  • Pro 2. stupeň ZŠ: Dušičky

Hlavní myšlenku obou programů najdete na uvedené stránce.

 

Metodické materiály pro katechezi na témata "smrt", "věčný život"

  • Pro děti mladšího školního věku je součástí nového metodického materiálu "Bůh nám posílá svého Syna" téma o smrti a vzkříšení v souvislosti s velikonočními událostmi. Cílem je ujasnit dětem křesťanskou představu o smrti a vzkříšení, neboť můžeme předpokládat, že se děti již setkaly i s jinými názory např. o převtělování. Jedná se o téma č. 13: Téma 13 - Ježíšovo vzkříšení.pdf (468898)