Křesťanský životní styl

Téma je poměrně rozsáhlé. Nabízené metodické materiály jsme proto rozčlenili do těchto oblastí (viz menu vlevo):
  • Mravní postoje a jednání
  • Diakonie - služba druhým
  • Koinonie - život ve společenství
  • Vzdálená příprava na manželství
 
Důležité dokumenty:
    Bible a morálka, Papežská biblická komise, 2010 (Komentář doc. Petra Chalupy k dokumentu viz článek v časopise Cesty katecheze)