Modlitba

ROZPRACOVÁNO
 

Modlitba Otče náš

Modlitba Páně, modlitba učedníků, Poklad víry ... synonyma pro označení modlitby, která má pro křesťany podobný význam jako pro židy Modlitba osmnácti požehnání. 
Modlitba "Otče náš" vychází z Bible (podrobněji viz úvod článku M. Popilkové Boží království v modlitbě "Otče náš"). Velmi užitečný výklad najdete ke stažení na stránkách Českého katolického biblického díla od Gerharda Lohfinka pod názvem Otče náš - nový výklad
 
Metodiky:
Název programu/metodiky Ke stažení Cílová skupina
Porozumění prvním třem prosbám na základě výkladu G. Lohfinka Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé...
mladí a dospělí
Pojetí prosby "Přijď království tvé" v dějinách a moderní parafráze Složka 09-0421 k článku Boží království v modlitbě Otče náš mladí a dospělí