Doba postní

Ze smyslu postní doby (příprava na Velikonoce) vyplývají témata, která jsou pro ni zvláště vhodná:

  • úmysl napodobit Ježíše, který se po svém křtu v Jordánu 40 dní postil (srov. Mt 4,2; Lk 4,1n). Téma půst: biblické události včetně starozákonních předobrazů (půst Mojžíže na Sinaji Ex 34,28; proroka Elijáše cestou k hoře Chorebu 1 K 19,8; 40 roků putování Izraele pouští), duchovní smysl vyjádřený v liturgii Popeleční středy; aktualizace pro dnešní život (smysl ztišení, modlitba, zpytování svědomí, almužna, skutky milosrdenství apod.) Podrobněji viz článek  Postní doba - cesta k Velikonocům (Jan Šlégr, Cesty katecheze č. 1, 2009). 
  • fialová barva postní doby vyjadřuje postoj kajícnosti. Témata: hřích, pokání, Boží milosrdenství (žehnání, exorcismus), Ježíšova oběť, dar odpuštění, svátost smíření. Pomůcky k těmto tématům hledejte v sekci Svátosti - Svátost smíření.
  • postní doba je také obdobím přípravy na obnovu křestních slibů o Velikonocích. Témata: křest, symbolika vody v liturgii, Vyznání víry, smrt a dar věčného života

Poznámka: na této stránce nenajdete tradiční téma postní doby - rozjímání křížové cesty. Domníváme se, že materiálů k této pobožnosti je k dispozici velké množství.

 

Programy pro výuku náboženství dětí

Pašijový příběh

Na našich internetových stránkách projektu "Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty" najdete v sekci https://vkd.bihk.cz/poselstvi-krestanskych-svatku/velikonoce-postni-doba/velikonocni-pribeh-jezis-ukazkove-hodiny#attachments několik scénářů pro 1. a 2. stupeň ZŠ i SŠ k pašijovému příběhu. Jednotlivé programy jsou krátce popsány a je možné si je stáhnout kompletně i s pomůckami.

 

Programy pro rodiny s dětmi ve farnosti

 

Tyto programy počítají se setkáváním rodin s dětmi na nedělních bohoslužbách ve farnosti. Obsahují podněty pro homilii a pro rodinnou modlitbu či katechezi. Programy vycházejí z nedělních evangelijních textů. Všechny programy vznikly v KPC Biskupství královéhradeckého.

 

Cyklus A

Viz dva programy z roku 2011 zpracované na základě evangelií postních nedělí cyklu A a uveřejněné na https://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazeni ve složce 1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů. Jedná se o program "Ježíšův kříž - vzácný dar Boží lásky" a program "Pět sloves pro prožívání křtu". Druhý program pracuje se symboly křtu (ve vlastní úpravě jej postupně uveřejňujeme zde).

 

Cyklus B

2012_B_Duch_svaty_pruvodce.doc (85504)

 

Cyklus C

2013_C_PRIPRAVA_k_obnove_Vyznani_viry.doc (57856). Cílem programu je zaměřit pozornost farníků na význam Vyznání víry a důsledky, které z naší víry plynout, tj. podílet se na obnově Božího království (společenství lidí s Bohem ve vzájemné lásce). Scénář je napsán pro využití při nedělních bohoslužbách pro rodiny, při určité úpravě jej lze využít i ve společenství dětí a mladých lidí.

 

Programy vhodné pro katechezi ve společenství

 

Program č. 1: téma Vyznání víry

2013_Vyznani_viry_program.pdf (1158221) je určen pro děti nejméně od 10 let, pro mladé a dospělé, kteří se v něm seznámí s různými formulemi vyznání víry. Cílem programu je nabídnout jiný cestu k porozumění významu Kréda, a to na základě seznámení se s tradicí východních církví - ikonostasem, který zobrazuje dějiny spásy a jejich zpřítomňování při slavení liturgie. Program obsahuje scénář dvou setkání.

Přílohy k programu: 2013_ikonostas_obrazky.pdf (2125948); Ikonostas_min.ppt (4272128), ikonostas_nahled.jpg (91,5 kB)

 

Program č. 2: téma Vyznání víry

Vhodný pro mladé lidi a dospělé, z části lze upravit a zjednodušit i pro starší děti. Najdete jej na https://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazeni ve složce 1301-PP-B Katecheze o Vyznání víry: práce s texty.

 

Program č. 3: téma Příprava na obnovu křestních slibů

Na stránkách https://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazeni ve složce 1101-09 Janovo evangelium o křtu - scénáře pro mladé najdete dva scénáře k práci s biblickými texty Ježíš na slavnosti stánků (J 7) a Setkání se Samařankou (J 4, 1-42)

 

Program č. 4: téma Voda v dějinách spásy

Program ve variantách pro děti, mladé lidi i dospělé zaměřený na přípravu k obnově křestních slibů. Viz https://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazení ve složce 1101-06 Pomůcky k tématu "voda v dějinách spásy".

 

Program č. 5: téma Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu

Program je určen pro mladé a je založen na práci s biblickým textem Ex 14. Účastníci katecheze se seznámí i s historií obřadů křesťanské iniciace. Viz  https://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazeni, složka 1002-20 Vyvedení z Egypta jako předobraz našeho křtu.

 

Kající bohoslužby

 

Na stránkách https://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazeni ve složce 1102-Pokání najdete scénář ke kající bohoslužbě pro rodiny s dětmi včetně přílohy s biblickými texty k tématu Pokání.

 

Jednotlivé pomůcky

 

Na stránkách https://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazeni ze složky 1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů lze stáhnout tyto pomůcky:

  • tabulku s přehledem obřadů křesťanské iniciace, jak probíhala přibližně ve 3. století
  • tabulku křestních symbolů a popis jejich významu (včetně již nepoužívaných)
  • prezentaci "Abrahám - Jak žít víru dnes" k programu s mladými lidmi

 

Na stejných stránkách ve složce 1003-27 Symboly v obřadech křesťanské iniciace najdete:

  • pracovní list s fotografiemi obřadů křesťanské iniciace dospělých s komentářem
  • prezentaci v powerpointu na stejné téma

 

Anketa

Našli jste na této stránce to, co jste k tématu Postní doba hledali?

Ano (35)
51%

Ne (19)
28%

Vyberu si a upravím dle své potřeby (14)
21%

Celkový počet hlasů: 68

Diskusní téma: Doba postní

Datum: 17.02.2020

Vložil: jdxmelgw

Titulek: zwmgujypbhhe

cialis low sperm count [url=https://usabuyou.com/]cialis daily use[/url] cialis 5mg online south africa

Datum: 19.02.2014

Vložil: KPC

Titulek: Sdílení zkušeností

Diskuse slouží k výměně podnětů, odkazů a zkušeností s programy a pomůckami pro dobu postní.