Advent

Témata:
  • Charakter doby adventní: očekávání příchodu Ježíše Krista; s tím souvisí proroctví o Mesiáši
  • Naplnění Božího příslibu: události, které předcházely narození Ježíše Krista (zvěstování Panně Marii, navštívení Alžběty, Zachariášův chvalozpěv, Magnificat - Mariin chvalozpěv)
  • Paruzie: druhý příchod Ježíše Krista, dovršení Božího plánu spásy, obnova celého stvoření
  • Slavení adventní doby v liturgii; symboly adventu: adventní věnec, adventní kalendář
  • Světci doby adventní: sv. Mikuláš, sv. Lucie, sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Jan Křtitel
 

Programy pro výuku náboženství dětí a vstupy do škol

Program     Popis
Advent - ukázková hodina pro 4. - 9. třídu ZŠ Jedná se o metodický materiál z projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty. Lze jej využít v rámci vstupů do škol nebo pro výuku náboženství. Program je zaměřen antropologicky (na člověka a jeho hodnoty). Hlavní myšlenka programu: Příprava na Vánoce prostřednictvím tradic může vést člověka k tomu, aby se stal druhým lidem "dárkem" on sám. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programy pro rodiny s dětmi ve farnosti

Níže naleznete programy, které vznikly v uvedených letech. Programy obvykle vycházejí z nedělních liturgických čtení, proto je možné je využít i v dalších letech. Programy byly většinou připravovány pro rodiny s dětmi, jejich inspiraci lze ale využít i pro jiné věkové skupiny, protože většinou vycházejí z Písma svatého. 
 
Cyklus A
Kdo je narozený Ježíš     program z roku 2013, pracuje s proroctvími o Ježíši; hlavní myšlenkou je povolání: Ježíšovo, Mariino a Josefovo a také moje
Vychází z nedělních evangelií.
Cyklus B
Inspirace k adventní přípravě v listech sv. Pavla program z roku 2008 vhodný pro děti od cca 10 let
Nebesa vypravují o Boží slávě program z roku 2011, obsahuje variantu pro malé děti i pro starší 
Cyklus C
Rodokmen Jesse:
Původní metodika z Katechetických listů (2003)
Karty na zavěšení na strom upravené (2009)        
původní program z roku 2003 připravený Katolickým biblickým dílem - obsahuje ČB obrázky z dějin spásy; upraveno 2009
Otevřete brány svého srdce:
Úvod pro organizátora programu
Průvodce pro rodiny s dětmi    
Program na texty evangelia adventních nedělí z roku 2012. Průvodce pro rodiny je třeba vytisknout oboustranně a složit do brožury A5 (má dva listy A4). 
Ježíš - tvář milosrdenství Otce:
Úvod; 1. neděle adventní, 2. neděle adventní, 3. neděle adventní, 4. neděle adventní  
Program na texty evangelia, žalmů a 1. čtení adventních nedělí inspirovaný Rokem milosrdenství
Univerzální
Druhý příchod Ježíše Krista (Paruzie)     - odkaz na praktickou přílohu časopisu Cesty katecheze - na úpatí stránky jsou všechny komponenty programu ke stažení. Program z roku 2013 podle italské předlohy. Pracuje se s podobenstvími o Ježíšově druhém příchodu. Vhodné i pro dospělé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy vhodné pro katechezi dětí

 
Název programu a pomůcky Popis programu

Tajemství dítěte Ježíše

Komentář s návrhem metody; hlavní ikona viz Plakát –celek; Jednotlivé obrázky – barevně; Omalovánka - černobíle.

Program pro děti mladšího školního věku. Je založen na práci s moderní ikonou s obrazy k evangelijním událostem vztahujícím se k očekávání, narození a dětství Ježíše Krista. Jde o překlad italského materiálu, autorem ikony je Guerrino Pera. Určeno jen pro vlastní použití v katechezi.

Kdo je to dítě? Proroctví o Ježíši Kristu:


Světlo;  DítěMatka Místo narození dítěteHvězda

Program pro děti předškolního a mladšího školního věku.  Z nabídky celkem pěti proroctví si vyberte dvě pro nejmenší děti, starší mohou poznat i další.  Každý odkaz obsahuje powerpointovou prezentaci, jejíž součástí jsou: symbol adventu, text proroctví, text liturgické modlitby z doby adventní, která koresponduje s textem proroctví. Texty jsou určeny k opisování případně zdobení dětmi. Úlohou katechety je povzbuzovat děti k objevování, jakou odpověď nám dává proroctví na otázku: Kdo je dítě, které se má narodit? Převzato z programu Katecheze Dobrého Pastýře.