Rok povolání a Rok rodiny

Rok povolání vyhlásil biskup Mons. Jan Vokál pro královéhradeckou diecézi v souvislosti se 350. výročím jejího vzniku. Více.

Rok rodiny vyhlásil papež František pro celou církev. Více.

Metodické materiály k Roku povolání

Každý člověk je povolán k životu ve společenství s Bohem již ve křtu. Pokud jej přijímá jako dítě, je povinností rodičů a kmotrů pomoci dítěti rozvíjet jeho křestní povolání. Připomínkou křtu při vhodných příležitostech (zvláště v době postní) oživujeme a povzbuzujeme vědomí naší křesťanské identity. Ve věku přibližně od 11 let je třeba podporovat vědomí identity člověka, která je odvozena od Ježíše Krista, vzoru našeho lidství, ke kterému patří také místo v Božím plánu spásy, naše osobní povolání.

Kdo jsem?

Metodický materiál Kdo jsem? vznikl v našem centru již v roce 2007. Obsahuje scénáře k cyklu deseti setkání. Je určen zejména děvčatům a chlapcům 8. a 9. tříd, kteří na základě sdílení zkušeností a objevování poselství biblických textů lépe poznávají svoji identitu. Pomůcka k 1. setkání: Vltava.pps (2287616).

 

Metodické materiály k Roku rodiny

Rodina jako domácí církev

Kompletní metodický materiál včetně odkazů na články doc. Vojtěcha Novotného na toto téma najdete na webu časopisu Cesty katecheze, v sekci Ke stažení ve složce 1303-08 Rodina jako domácí církev.

 

Práce a slavení

Metodika je součástí společného projektu českých a moravských diecézích, který obsahuje metodiky ke katechezím s dětmi, mladými lidmi a rodiči, jejichž účelem je příprava na celostátní setkání rodin v srpnu 2014 ve Žďáru nad Sázavou. KPC zpracovalo téma "Práce a slavení" pro katechezi dětí, metodika obsahuje tři varianty programu pro děti do 8 let, do 10 let a do 13 let včetně příloh. Lze ji využít samostatně. Vhodná zejména pro dobu postní a velikonoční.

Prace_a_slaveni_metodika.docx (55570); přílohy si stáhněte na serveru https://ulozto.cz/xfyiKt2b/prace-a-slaveni-prilohy-zip, heslo k souboru je kpcbihk).

Diskusní téma: Rok povolání a Rok rodiny

Datum: 19.02.2014

Vložil: KPC

Titulek: Sdílení zkušeností

Diskuse slouží k výměně podnětů, odkazů a zkušeností s programy a pomůckami k tématu této stránky.